PRİZMA SHAKER

Shaker içinde ağaçtan, metalden veya plastikten irili ufaklı

parçalar bulunan, değişik formlarda, elle sallanarak çalınan

perküsyon aletidir.