CHIMES

Perküsyon aletleri içerisinde önemli bir

rolü olan ''Chimes'' müzikte efekt ve

atmosfer oluşturmak amacıyla

kullanılmaktadır.